Wyniki wyszukiwania

Umowa o dzieło, czy umowa o roboty budowlane – to nie nazwa umowy decyduje!

Artykuł napisany na podstawie Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 4 lutego 2020 roku I AGa 78/19 Umowa o roboty budowlane jest podtypem umowy o dzieło, a kryterium odróżniającym nie jest samo nazewnictwo stosowane wobec stron umowy ale wielkość i złożoność danej inwestycji – umowa o roboty budowlane dotyczy większych przedsięwzięć o zindywidualizowanych właściwościach

Więcej informacji »

UMOWA ZA 100 tys. zł.!

Umowa warta 100 tys. zł. !? Tym razem podmiot publiczny – jako Administrator zapłacił 100 tys. zł. za brak odpowiedniej umowy powierzenia z podmiotem przetwarzającym dane osobowe, zwanym Procesorem. Podczas migracji danych w instytucji państwowej zostały przekazane do wiadomości publicznej dane osobowe osób fizycznych, co spowodowało podjęcie przez organ nadzorczy UODO czynności kontrolnych, mających na

Więcej informacji »

Ustalenie kontaktów między małoletnim rodzeństwem przyrodnim?

Artykuł napisany na podstawie Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2022 roku III CZP 90/22 Zdaniem Sądu Najwyższego, małoletni będący rodzeństwem (przyrodnim) nie są uczestnikami postępowania w sprawie o ustalenie kontaktów między nimi. W stanie faktycznym, małoletni X wystąpił o ustalenie kontaktów z siostrą przyrodnią Y, notabene również małoletnią, córką ojca

Więcej informacji »

Polski Ład – od kiedy prokurenci płacą składki zdrowotne? A od kiedy komplementariusze?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Polski Ład, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 roku prokurenci obowiązani są do uiszczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu, analogicznie do członków zarządu, którzy już opłacają te składki od 1 stycznia 2022 roku. Prawodawca rozstrzygnął w ten sposób spór pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Finansów a przedstawicielami ZUS-u, którzy

Więcej informacji »

Siedmiokrotny wzrost kar

Zastanawiasz się, ile może wymieść kara za niezastosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w firmie? Do 4 % całkowitego

Więcej informacji »

Formularz kontaktowy