Kategoria: Inspektor Ochrony Danych

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

 • Regulamin funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych

  600.00  cena brutto

  Regulamin funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady funkcjonowania IOD, cel wyznaczenia oraz status IOD. Dodatkowo w Regulaminie określone zostały zadania IOD i procedura odwołania lub zmiany IOD. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Umowa o świadczenie usług z Inspektorem Ochrony Danych

  800.00  cena brutto

  Umowa powierzenia zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem oraz wykorzystywania przenośnego służbowego komputera osobistego zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO i określa zasady nieodpłatnego korzystania ze służbowego komputera, laptopa oraz reguluje kwestie związane z monitoringiem. Uwzględnione zostały zapisy o powierzeniu i korzystaniu z tego sprzętu, a także wszelkich zakazach związanych z użytkowaniem. Zapisy umowy stanowi o zasadach korzystania ze służbowej poczty elektronicznej i jej monitoringu. Dodatkowo zostały w umowie wskazane zostały wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych w trakcie pracy na powierzonym sprzęcie i metody zabezpieczenia służbowego komputera/ laptopa poza miejscem pracy. Umowa powierzenia zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem praz wykorzystania przenośnego służbowego komputera osobistego została sporządzona przez prawnika.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Inspektora Ochrony Danych

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Inspektora Ochrony Danych sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu został wymieniony zakres czynności, które podlegają niniejszemu upoważnieniu oraz oświadczenie osoby upoważnionej o zapoznaniu się z dokumentacją obowiązującą u Administratora oraz zobowiązanie do zachowania poufności. Dodatkowo zawiera pouczenie dla osoby upoważnionej.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Formularz kontaktowy