Kategoria: Monitoringi

Wyświetlanie 1–9 z 17 wyników

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z monitorowaniem poczty elektronicznej

  150.00  cena brutto

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z monitorowaniem poczty elektronicznej sporządzona przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora. Dokument ma zastosowanie dla JDG, mikro- i małych przedsiębiorstw oraz wszystkich pracodawców.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego

  150.00  cena brutto

  Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego sporządzona przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora, danych obiektów monitorowanych. Dokument ma zastosowanie dla JDG, mikro- i małych przedsiębiorstw w związku z monitoringiem wizyjnym.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowanym systemem kontroli wejścia na teren przedsiębiorstwa

  150.00  cena brutto

  Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowanym systemem kontroli wejścia na teren przedsiębiorstwa sporządzona przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych podczas monitoringu wizyjnego

  od 700.00  cena brutto

  Skontaktuj się ze mną w celu uzyskania oferty na dokument, którego szukasz.
  Wybrany dokument sporządzam na indywidulane zlecenie po uzyskaniu szczegółowych informacji w obszarze prowadzonej działalności klienta, jego wycena i oferta zostanie przygotowana po przesłaniu przez Państwo zapytania. Jeśli nie znaleźliście Państwo w mojej ofercie dokumentu, którego szukacie? Do każdego zapytania podchodzę indywidualnie i staram się jak najszybciej przedstawić satysfakcjonującą Państwa ofertę i propozycję. Zachęcam do kontaktu ze mną.

  Dokument zostanie wysłany mailem jako załącznik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych

 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią informacji o monitoringu połączeń telefonicznych

  150.00  cena brutto

  Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią informacji o monitoringu połączeń telefonicznych zostało sporządzone przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO i w oparciu o art. 22(3) § 4KP, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i pracownika oraz wskazuje cele w jakich będą przetwarzane dane pozyskane na podstawie monitoringu połączeń telefonicznych. Dokument ma zastosowanie dla pracodawców zatrudniających pracowników, dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Procedura przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze służbowych urządzeń mobilnych

  700.00  cena brutto

  Procedura przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze służbowych urządzeń mobilnych została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady i warunki korzystania ze służbowych urządzeń mobilnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa korzystania z urządzenia mającego dostęp do Internetu. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Procedura szyfrowania nośników zawierających dane osobowe

  700.00  cena brutto

  Procedura szyfrowania nośników zawierających dane osobowe została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady w zakresie szyfrowania nośników oraz obowiązki użytkownika związane z zabezpieczeniem nośnika danych. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Procedura tworzenia kopii zapasowych zbioru danych i ochrony nośników zawierających dane osobowe

  700.00  cena brutto

  Procedura tworzenia kopii zapasowych zbioru danych i ochrony nośników zawierających dane osobowe została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady tworzenia kopii zapasowych plików, archiwizacji oraz postępowania z nośnikami danych wykorzystywanymi do sporządzenia kopii zapasowych. Zawarte w nim również zostały kwestie związane z przechowywaniem kopii zapasowych i elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz z likwidacją nośników. Procedura odnosi się również do bezpieczeństwa i ochrony nośników informacji. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach

  600.00  cena brutto

  Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, zasady zarządzania i obsługi monitoringu wizyjnego, bezpieczeństwa oraz tryb zabezpieczenia kamer. W szczególności w Regulaminie określony został cel stosowania monitoringu, zakres i sposób funkcjonowania monitoringu wizyjnego, czy oznaczenie miejsc monitorowanych. Dodatkowo regulamin zawiera informacje w sprawie wniosku o zabezpieczenie nagrania oraz reguluje kwestie związane z dostępem do nagrań przez określone podmioty. Załączniki do Regulaminu stanowią: wzór wykazu pomieszczeń i budynków objętych monitoringiem wizyjnym oraz wzór wniosku o udostępnienie/ zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Formularz kontaktowy