Kategoria: Oświadczenia

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

 • Oświadczenie do zachowania w tajemnicy danych osobowych i poufności z uwzględnieniem kary umownej

  400.00  cena brutto

  Oświadczenie do zachowania w tajemnicy danych osobowych i zachowania poufności z uwzględnieniem kary umownej zostało sporządzone przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i zobowiązanego do zachowania poufności. Dodatkowo dokument zawiera zapis o zastosowaniu przez Administratora kary umownej w przypadku naruszenia zobowiązań. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki

  200.00  cena brutto

  Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki zostało sporządzone przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i pracownika / współpracownika, innych osób, których obowiązują wdrożone u Administratora regulacje (polityki, procedury, regulaminy etc.). Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Oświadczenie pracownika o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania

  200.00  cena brutto

  Oświadczenie pracownika o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania zostało sporządzone przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i pracownika / współpracownika oraz wskazuje na konsekwencje dyscyplinarne dla pracownika w przypadku niewywiązania się z zobowiązania. Dokument ma zastosowanie dla pracodawców zatrudniających pracowników, dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią informacji o monitoringu połączeń telefonicznych

  150.00  cena brutto

  Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią informacji o monitoringu połączeń telefonicznych zostało sporządzone przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO i w oparciu o art. 22(3) § 4KP, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i pracownika oraz wskazuje cele w jakich będą przetwarzane dane pozyskane na podstawie monitoringu połączeń telefonicznych. Dokument ma zastosowanie dla pracodawców zatrudniających pracowników, dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Oświadczenie uczestnika szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych

  150.00  cena brutto

  Oświadczenie uczestnika szkolenia z zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących u Administratora zostało sporządzone przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i pracownika. Dokument ma zastosowanie dla pracodawców zatrudniających pracowników, dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Formularz kontaktowy