Kategoria: Umowy

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

 • Umowa o świadczenie usług ONLINE

  od 800.00  cena brutto

  Skontaktuj się ze mną w celu uzyskania oferty na dokument, którego szukasz.
  Wybrany dokument sporządzam na indywidulane zlecenie po uzyskaniu szczegółowych informacji w obszarze prowadzonej działalności klienta, jego wycena i oferta zostanie przygotowana po przesłaniu przez Państwo zapytania. Jeśli nie znaleźliście Państwo w mojej ofercie dokumentu, którego szukacie? Do każdego zapytania podchodzę indywidualnie i staram się jak najszybciej przedstawić satysfakcjonującą Państwa ofertę i propozycję. Zachęcam do kontaktu ze mną.

  Dokument zostanie wysłany mailem jako załącznik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych

 • Umowa o świadczenie usług z Inspektorem Ochrony Danych

  800.00  cena brutto

  Umowa powierzenia zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem oraz wykorzystywania przenośnego służbowego komputera osobistego zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO i określa zasady nieodpłatnego korzystania ze służbowego komputera, laptopa oraz reguluje kwestie związane z monitoringiem. Uwzględnione zostały zapisy o powierzeniu i korzystaniu z tego sprzętu, a także wszelkich zakazach związanych z użytkowaniem. Zapisy umowy stanowi o zasadach korzystania ze służbowej poczty elektronicznej i jej monitoringu. Dodatkowo zostały w umowie wskazane zostały wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych w trakcie pracy na powierzonym sprzęcie i metody zabezpieczenia służbowego komputera/ laptopa poza miejscem pracy. Umowa powierzenia zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem praz wykorzystania przenośnego służbowego komputera osobistego została sporządzona przez prawnika.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  800.00  cena brutto

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO, pozwalające na przekazywanie danych pomiędzy Procesorem a Administratorem. Przedmiotem umowy jest powierzenie Procesorowi przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów w związku z zawarciem innej umowy przykładowo o świadczenie usług. W umowie zostały uwzględnione zapisy o obowiązkach Procesora, kwestie związane z kontrolą przetwarzania danych osobowych, zasady pod powierzania danych osobowych, a także postanowienia o odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, w tym kar i odszkodowania. Uregulowano w niej kwestie związane z okresem trwania umowy, jej wypowiedzenia i w konsekwencji usunięcia powierzonych danych osobowych. Umowa wymaga tylko uzupełnienia o dane Procesora i Administratora i tytułu zawarcia umowy zawartej z Procesorem. Umowa powierzenia została sporządzona przez prawnika.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług informatycznych

  800.00  cena brutto

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług informatycznych zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO, pozwalające na przekazywanie danych pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym. Umowa reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług informatycznych. W umowie zostały uwzględnione zasady przetwarzania danych osobowych, cel i zakres przetwarzania danych osobowych, oświadczenia stron, kwestie związane z zgłoszeniem naruszenia ochrony danych osobowych, a także postanowienia o zachowaniu poufności i odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe. Umowa wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i Podmiot przetwarzający. Umowa powierzenia została sporządzona przez prawnika.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług kadrowo – płacowych

  800.00  cena brutto

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług kadrowo – płacowych zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO, pozwalające na przekazywanie danych pomiędzy Procesorem a Administratorem. Przedmiotem umowy jest powierzenie Procesorowi przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów w związku z zawarciem umowy o świadczenie tego rodzaju usług. W umowie zostały uwzględnione zapisy o obowiązkach Procesora, kwestie związane z kontrolą przetwarzania danych osobowych, zasady pod powierzania danych osobowych, a także postanowienia o odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, w tym kar i odszkodowania. Uregulowano w niej kwestie związane z okresem trwania umowy, jej wypowiedzenia i w konsekwencji usunięcia powierzonych danych osobowych. Umowa wymaga tylko uzupełnienia o dane Procesora i Administratora i tytułu zawarcia umowy zawartej z Procesorem. Umowa powierzenia została sporządzona przez prawnika.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług księgowych

  800.00  cena brutto

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług księgowych zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO, pozwalające na przekazywanie danych pomiędzy Procesorem a Administratorem. Przedmiotem umowy jest powierzenie Procesorowi przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów w związku z zawarciem umowy o świadczenie tego rodzaju usług. W umowie zostały uwzględnione zapisy o obowiązkach Procesora, kwestie związane z kontrolą przetwarzania danych osobowych, zasady podpowierzania danych osobowych, a także postanowienia o odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, w tym kar i odszkodowania. Uregulowano w niej kwestie związane z okresem trwania umowy, jej wypowiedzenia i w konsekwencji usunięcia powierzonych danych osobowych. Umowa wymaga tylko uzupełnienia o dane Procesora i Administratora i tytułu zawarcia umowy zawartej z Procesorem. Umowa powierzenia została sporządzona przez prawnika.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług związanych z niszczeniem dokumentów

  800.00  cena brutto

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług związanych z niszczeniem dokumentów zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO, pozwalające na przekazywanie danych pomiędzy Administratorem a Procesorem. Umowa reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług związanych z niszczeniem dokumentów. W umowie zostały uwzględnione oświadczenia stron, kwestie związane z zakresem powierzenia danych osobowych oraz zobowiązania i uprawnienia Procesora. Umowa wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i Procesora. Umowa powierzenia została sporządzona przez prawnika.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Umowa powierzenia zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem oraz wykorzystywania przenośnego służbowego komputera osobistego

  800.00  cena brutto

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO, pozwalające na przekazywanie danych pomiędzy Procesorem a Administratorem. Przedmiotem umowy jest powierzenie Procesorowi przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów w związku z zawarciem innej umowy przykładowo o świadczenie usług. W umowie zostały uwzględnione zapisy o obowiązkach Procesora, kwestie związane z kontrolą przetwarzania danych osobowych, zasady podpowierzania danych osobowych, a także postanowienia o odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, w tym kar i odszkodowania. Uregulowano w niej kwestie związane z okresem trwania umowy, jej wypowiedzenia i w konsekwencji usunięcia powierzonych danych osobowych. Umowa wymaga tylko uzupełnienia o dane Procesora i Administratora i tytułu zawarcia umowy zawartej z Procesorem. Umowa powierzenia została sporządzona przez prawnika.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Umowa przekazywania danych osobowych przez podmiot przetwarzający do podmiotu z siedzibą w państwie z poza UE

  od 1,000.00  cena brutto

  Skontaktuj się ze mną w celu uzyskania oferty na dokument, którego szukasz.
  Wybrany dokument sporządzam na indywidulane zlecenie po uzyskaniu szczegółowych informacji w obszarze prowadzonej działalności klienta, jego wycena i oferta zostanie przygotowana po przesłaniu przez Państwo zapytania. Jeśli nie znaleźliście Państwo w mojej ofercie dokumentu, którego szukacie? Do każdego zapytania podchodzę indywidualnie i staram się jak najszybciej przedstawić satysfakcjonującą Państwa ofertę i propozycję. Zachęcam do kontaktu ze mną.

  Dokument zostanie wysłany mailem jako załącznik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych

Formularz kontaktowy