Kategoria: Zgody

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

 • Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

  150.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody kadydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i oświadczenie kandydata oraz informacje w zakresie prowadzonej rekrutacji i okresu przechowywania danych.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych poza procesem rekrutacji

  150.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych poza procesem rekrutacji sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i oświadczenie kandydata oraz informacje w zakresie rekrutacji przyszłych i okresu przechowywania danych.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysyłanie wiadomości sms – branża beauty

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysyłanie wiadomości sms – branża beauty, sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane Klienta/ -tki. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z rodzajem danych, które mogą być przetwarzane, ich zakres oraz prawa Klientki.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii

  150.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby wyrażającej zgodę. Zgoda wskazuje na konkretne cele, w jakich dane biometryczne mogą być przetwarzane oraz oświadczenie o zapoznaniu się z uprawnieniami.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci publikacji wizerunku z nagrania filmu wraz z klauzulą informacyjną

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci publikacji wizerunku z nagrania filmu wraz z klauzulą informacyjną sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane osoby wyrażającej zgodę. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych w postaci wizerunku i głosu utrwalonego w związku z udziałem w nagraniu filmu w celach nieodpłatnych. Obejmuje przetwarzanie danych osobowych nieograniczone w czasie i nieograniczone co do terytorium. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody oraz klauzulę informacyjną Administratora.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i utrwalonego głosu dla prelegenta szkolenia lub kursu

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i utrwalonego głosu dla prelegenta szkolenia lub kursu sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane pracownika. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z publikacją nagrania materiału szkoleniowego / z kursu. Dodatkowo zawiera wszelkie niezbędne oświadczenia prelegenta o zapoznaniu się z warunkami i zasadami udziału w wydarzeniu oraz regulaminie świadczenia usługi drogą elektroniczną, a także o dobrowolności udzielenia zgody i prawach przysługujących w związku z nieodpłatnym przetwarzaniem danych osobowych w postaci wizerunku i głosu.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku wraz z klauzulą informacyjną

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku wraz z klauzulą informacyjną sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane osoby wyrażającej zgodę. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych w postaci wizerunku do celów promocyjnych i działań marketingowych w celach nieodpłatnych. Obejmuje przetwarzanie danych osobowych nieograniczone w czasie i nieograniczone co do terytorium. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody oraz klauzulę informacyjną Administratora.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem w zakresie korzystania ze służbowego telefonu komórkowego

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem w zakresie korzystania ze służbowego telefonu komórkowego sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane pracownika. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z udostępnieniem służbowego telefonu komórkowego pracownikowi i przetwarzaniem danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia kosztów, czy obciążenia kosztami z tytułu nieprawidłowego użytkowania. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody i prawach przysługujących pracownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka w postaci zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej firmy wraz z klauzulą informacyjną

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka w postaci zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej firmy wraz z klauzulą informacyjną sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane osoby wyrażającej zgodę. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych w postaci wizerunku dziecka do celów promocyjnych i działań marketingowych w celach nieodpłatnych. Obejmuje przetwarzanie danych osobowych nieograniczone w czasie i nieograniczone co do terytorium. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody przez opiekunów oraz klauzulę informacyjną Administratora.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Formularz kontaktowy