Wyświetlanie jednego wyniku

  • Protokół z udostępnienia danych osobowych

    200.00  cena brutto

    Protokół udostępnienia danych osobowych został sporządzony przez prawnika. Dokument stanowi wzór protokołu do uzupełnienia w przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych, w szczególności: dane podmiotu, który żąda udostępnienia, podstawę prawną wraz z zakresem i uzasadnieniem oraz formę przekazania danych i potwierdzenie ich otrzymania. Dodatkowo protokół został uzupełniony o klauzulę informacyjną. Dokument jest gotowy do użycia, gdyż wymaga tylko uzupełniania w konkretnym indywidualnym przypadku udostepnienia danych z nagrania monitoringu wizyjnego. Dokument ma zastosowanie dla podmiotów, w których zainstalowany jest monitoring wizyjny.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.