Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci publikacji wizerunku z nagrania filmu wraz z klauzulą informacyjną

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci publikacji wizerunku z nagrania filmu wraz z klauzulą informacyjną sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane osoby wyrażającej zgodę. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych w postaci wizerunku i głosu utrwalonego w związku z udziałem w nagraniu filmu w celach nieodpłatnych. Obejmuje przetwarzanie danych osobowych nieograniczone w czasie i nieograniczone co do terytorium. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody oraz klauzulę informacyjną Administratora.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka w postaci zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej firmy wraz z klauzulą informacyjną

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka w postaci zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej firmy wraz z klauzulą informacyjną sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane osoby wyrażającej zgodę. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych w postaci wizerunku dziecka do celów promocyjnych i działań marketingowych w celach nieodpłatnych. Obejmuje przetwarzanie danych osobowych nieograniczone w czasie i nieograniczone co do terytorium. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody przez opiekunów oraz klauzulę informacyjną Administratora.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.