Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

 • Cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku cofnięcia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i w zakresie nadanego upoważnienia.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych – jeśli został wyznaczony. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu został wymieniony zakres danych osobowych, do których upoważniona osoba może mieć dostęp oraz wskazano operacje jakich może dokonywać w ramach tego upoważnienia. Dodatkowo zawiera pouczenie dla osoby upoważnionej.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracownika kadr

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownika kadr sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu zostały wymienione czynności, dla których zostaje udzielone upoważnienie oraz pouczenie dla osoby upoważnionej.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracownika księgowości

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownika księgowości sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu zostały wymienione czynności, dla których zostaje udzielone upoważnienie oraz pouczenie dla osoby upoważnionej.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracownika księgowości i kadr

  250.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownika świadczącego usługi z zakresu księgowości i kadr sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu zostały wymienione czynności, dla których zostaje udzielone upoważnienie oraz pouczenie dla osoby upoważnionej.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla serwisanta

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych serwisanta sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu zostały wymienione czynności w zakresie serwisowania sprzętu i urządzeń oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo zawiera pouczenie dla osoby upoważnionej.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu został wymieniony zakres danych osobowych, do których upoważniona osoba może mieć dostęp oraz należy wskazać czynności jakie ta osoba może dokonywać na tych danych osobowych. Dodatkowo zawiera pouczenie dla osoby upoważnionej.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Ustanowienie pełnomocnictwa do nadawania, zmiany i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do nadawania, zmiany i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie konkretnych czynności w imieniu Administratora sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. Upoważnienie ma zastosowanie w przypadku nadawania, zmiany, odwoływania innych upoważnień, odbierania oświadczeń od osób upoważnionych. Wskazany został zakres zakres konkretnych czynności, do których dana osoba zostaje umocowana. Dodatkowo zawiera zobowiązania osoby upoważnionej.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.