Mediacje

„Nie ma lepszej sprawiedliwości, niż ta którą strony uzgodnią same” (M. T. Romer)

Prowadzę mediacje sądowe na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji oraz pozasądowe na podstawie umowy o mediację. 

Czym są mediacje? 

Mediacje pozwalają przy udziale mediatora zakończyć sprawę w stosunkowo krótkim czasie, jak i na zabezpieczenie realizacji wypracowanych przez strony rozwiązań w trakcie mediacji. Wykorzystuję różne metody  do polubownego rozwiązania sporu, wspieram strony w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych. Ugoda mediacyjna jest umową zawartą pomiędzy stronami i to one decydują o jej treści.  

W związku z tym, iż ugoda wypracowana i zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym,  przystąpienie do mediacji i polubowne osiągnięcie porozumienia przez strony, znacząco skraca postępowanie sądowe i minimalizuje koszty. 

Konsultacje ON-LINE

Formularz kontaktowy