Wyświetlanie jednego wyniku

  • Cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

    200.00  cena brutto

    Aktualny wzór do zastosowania w przypadku cofnięcia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i w zakresie nadanego upoważnienia.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.