Wyświetlanie jednego wyniku

  • Polityka czystego biurka

    600.00  cena brutto

    Polityka czystego biurka została sporządzona przez prawnika. Dokument zawiera zasady, w jaki sposób postępować z dokumentacją w trakcie i po skończonej pracy. Zawarte są również zapisy, w jaki sposób korzystać z monitora, aby postronne osoby nie miały wglądu do danych, a także informacje w zakresie niszczenia dokumentów. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.