Wyświetlanie jednego wyniku

  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej

    200.00  cena brutto

    Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu został wymieniony zakres danych osobowych, do których upoważniona osoba może mieć dostęp oraz wskazano operacje jakich może dokonywać w ramach tego upoważnienia. Dodatkowo zawiera pouczenie dla osoby upoważnionej.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.