Wyświetlanie jednego wyniku

  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracownika księgowości i kadr

    250.00  cena brutto

    Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownika świadczącego usługi z zakresu księgowości i kadr sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu zostały wymienione czynności, dla których zostaje udzielone upoważnienie oraz pouczenie dla osoby upoważnionej.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.