Wyświetlanie jednego wyniku

  • Ustanowienie pełnomocnictwa do nadawania, zmiany i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora

    200.00  cena brutto

    Aktualny wzór do zastosowania w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do nadawania, zmiany i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie konkretnych czynności w imieniu Administratora sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. Upoważnienie ma zastosowanie w przypadku nadawania, zmiany, odwoływania innych upoważnień, odbierania oświadczeń od osób upoważnionych. Wskazany został zakres zakres konkretnych czynności, do których dana osoba zostaje umocowana. Dodatkowo zawiera zobowiązania osoby upoważnionej.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.