Wyświetlanie jednego wyniku

  • Regulamin monitoringu i korzystania z poczty elektronicznej

    600.00  cena brutto

    Regulamin monitoringu i korzystania z poczty elektronicznej został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady używania poczty elektronicznej oraz cel i kryteria stosowania monitoringu poczty elektronicznej. Uwzględniono w nim obowiązki Administratora związane z monitoringiem poczty, zasady konfigurowania i korzystania z poczty elektronicznej, a także kwestie związane z przesyłaniem danych osobowych adresowaniem wiadomości. Uregulowane zostały działania zakazane oraz bezpieczeństwo informacji i przesyłania. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.