Wyświetlanie jednego wyniku

  • Polityka prywatności do regulaminu strony internetowej

    800.00  cena brutto

    Polityka prywatności do regulaminu strony internetowej została sporządzona przez prawnika. Dokument zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, w szczególności informacje o: pliki cookies, narzędzia, wtyczki i logi serwera, działań marketingowych i przetwarzaniu danych w celach reklamacyjnych i czas udostępnienia. Opisano w niej prawa użytkowników strony internetowej, postępowanie wyjaśniające i dochodzenie roszczeń i wskazano podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.