Wyświetlanie jednego wyniku

  • Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych poza procesem rekrutacji

    150.00  cena brutto

    Aktualny wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych poza procesem rekrutacji sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i oświadczenie kandydata oraz informacje w zakresie rekrutacji przyszłych i okresu przechowywania danych.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.