Wyświetlanie jednego wyniku

  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług księgowych

    800.00  cena brutto

    Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług księgowych zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO, pozwalające na przekazywanie danych pomiędzy Procesorem a Administratorem. Przedmiotem umowy jest powierzenie Procesorowi przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów w związku z zawarciem umowy o świadczenie tego rodzaju usług. W umowie zostały uwzględnione zapisy o obowiązkach Procesora, kwestie związane z kontrolą przetwarzania danych osobowych, zasady podpowierzania danych osobowych, a także postanowienia o odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, w tym kar i odszkodowania. Uregulowano w niej kwestie związane z okresem trwania umowy, jej wypowiedzenia i w konsekwencji usunięcia powierzonych danych osobowych. Umowa wymaga tylko uzupełnienia o dane Procesora i Administratora i tytułu zawarcia umowy zawartej z Procesorem. Umowa powierzenia została sporządzona przez prawnika.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.