Wyświetlanie jednego wyniku

  • Wniosek o nadanie uprawnień dostępu do danych osobowych przetwarzanych u Administratora

    200.00  cena brutto

    Aktualny wzór wniosku o nadanie uprawnień dostępu do danych osobowych przetwarzanych u Administratora sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. Wniosek ma zastosowanie w przypadku określenia konkretnych kategorii czynności przetwarzania, do których ma mieć dostęp dana osoba. We wniosku wskazuje się również nazwy zbiorów danych, zakres dostępu i sposób przetwarzania.

    Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.