Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

 • Wniosek o nadanie uprawnień dostępu do danych osobowych przetwarzanych u Administratora

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór wniosku o nadanie uprawnień dostępu do danych osobowych przetwarzanych u Administratora sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. Wniosek ma zastosowanie w przypadku określenia konkretnych kategorii czynności przetwarzania, do których ma mieć dostęp dana osoba. We wniosku wskazuje się również nazwy zbiorów danych, zakres dostępu i sposób przetwarzania.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku

  150.00  cena brutto

  Aktualny wzór wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby wnioskującej. Wniosek ma zastosowanie przykładowo przy wycofaniu zgody w związku z utrwalonym wizerunkiem podczas szkolenia, czy w związku z prowadzoną rekrutacją etc.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku dziecka

  150.00  cena brutto

  Aktualny wzór wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku dziecka sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby wnioskującej będącej opiekunem dziecka. Wniosek ma zastosowanie przykładowo przy wycofaniu zgody w związku z utrwalonym wizerunkiem dziecka na fotografii lub filmie podczas pikniku, uroczystości szkolnej, wycieczki etc.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.