Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

 • Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

  150.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody kadydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i oświadczenie kandydata oraz informacje w zakresie prowadzonej rekrutacji i okresu przechowywania danych.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych poza procesem rekrutacji

  150.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych poza procesem rekrutacji sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i oświadczenie kandydata oraz informacje w zakresie rekrutacji przyszłych i okresu przechowywania danych.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysyłanie wiadomości sms – branża beauty

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysyłanie wiadomości sms – branża beauty, sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane Klienta/ -tki. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z rodzajem danych, które mogą być przetwarzane, ich zakres oraz prawa Klientki.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii

  150.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby wyrażającej zgodę. Zgoda wskazuje na konkretne cele, w jakich dane biometryczne mogą być przetwarzane oraz oświadczenie o zapoznaniu się z uprawnieniami.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci publikacji wizerunku z nagrania filmu wraz z klauzulą informacyjną

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci publikacji wizerunku z nagrania filmu wraz z klauzulą informacyjną sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane osoby wyrażającej zgodę. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych w postaci wizerunku i głosu utrwalonego w związku z udziałem w nagraniu filmu w celach nieodpłatnych. Obejmuje przetwarzanie danych osobowych nieograniczone w czasie i nieograniczone co do terytorium. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody oraz klauzulę informacyjną Administratora.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka w postaci zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej firmy wraz z klauzulą informacyjną

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka w postaci zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej firmy wraz z klauzulą informacyjną sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane osoby wyrażającej zgodę. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych w postaci wizerunku dziecka do celów promocyjnych i działań marketingowych w celach nieodpłatnych. Obejmuje przetwarzanie danych osobowych nieograniczone w czasie i nieograniczone co do terytorium. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody przez opiekunów oraz klauzulę informacyjną Administratora.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.