Raport z naruszenia ochrony danych osobowych

200.00  cena brutto

Aktualny wzór wniosku o nadanie uprawnień dostępu do danych osobowych przetwarzanych u Administratora sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. Wniosek ma zastosowanie w przypadku, gdy zostaną naruszone dane osobowe. Zawiera wszelkie elementy, które muszą zostać odnotowane w sytuacji wystąpienia incydentu oraz uwzględniono w nim instrukcję, jakie konkretnie dane powinny być zapisane.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych

Podobne produkty