Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Czy złożyłeś już wniosek o nowe świadczenie, z którego mogą korzystać opiekunowie dzieci w wieku od 12. do 35. roku życia?

ramach Polskiego Ładu rządowy program „Rodzina i dom w centrum życia” oferuje świadczenie finansowe w wysokości nawet do 12 000 zł. na drugie i kolejne dziecko. Istotnym jest, iż świadczenie to niezależne jest od pobierania świadczenia 500+, czy świadczenia Dobry Start, a także świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodzinny.

O świadczenie może starać się każdy opiekun dziecka, zarówno osoba samotnie wychowująca dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu), jak i pozostającym w związku nieformalnym, czy pozostający w związku małżeńskimŚwiadczenie przysługuje również opiekunom dzieci, będącymi cudzoziemcami zamieszkującymi z dziećmi w Polsce.

Świadczenie może być wypłacone miesięcznie w wysokości 1000 zł. przez okres 12 miesięcy albo w wysokości 500 zł. miesięcznie przez okres 24 miesięcy.

A od 1 kwietnia 2022 roku czekają nas kolejne zmiany w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Podobne posty