Polski Ład – to może Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta spółka akcyjna jest nowym typem spółki handlowej w prawie polskim, który po prawie dwuletnim vacatio legis został wprowadzony do porządku prawnego. Obok spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiła się trzecia – Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – która jest nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną przede wszystkim dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym start – upów, ale nie tylko, gdyż może zostać utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Konstrukcją zbliżona jest do spółki akcyjnej, ale zawiera znacznie prostsze rozwiązania, które z kolei odpowiadają spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niewątpliwie konkurencyjność w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych przejawia się w prostocie jej zakładania, przy minimalnym koszcie wniesienia wkładu w wysokości 1 zł. w zamiana za akcje. Akcje z kolei, nie mają określonej wartości nominalnej (akcje beznominałowe), lecz wyrażają prawa członkowskie w spółceModel struktury organizacyjnej PSA nawiązuje do rozwiązań prawa amerykańskiego, w którym nie wymaga się posiadania kapitału zakładowego, gdyż ich struktura oparta jest na kapitale akcyjnym. Jest to kolejna znacząca zmiana liberalizująca przepisy prawne w zakresie kapitału zakładowego.

Kolejną osobliwością PSA jest możliwość wnoszenia wkładu niepieniężnego w postaci pracy lub usług. A zarządzanie i nadzór oparte są na jednym z dwóch systemów zarządzania spółką: modelu monistycznym, który zakłada istnienie jednego organu wyposażonego w kompetencje zarządcze i nadzorcze w postaci rady dyrektorów oraz modelu dualistycznym, w którym strukturalne rozdzielenie sfer zarządzania i nadzoru następuje pomiędzy zarządem i radą nadzorczą.

Powyższe i inne cechy PSA, mogą świadczyć o jej atrakcyjności i dla Twojego biznesu.

Podobne posty