Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Inspektora Ochrony Danych

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Inspektora Ochrony Danych sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu został wymieniony zakres czynności, które podlegają niniejszemu upoważnieniu oraz oświadczenie osoby upoważnionej o zapoznaniu się z dokumentacją obowiązującą u Administratora oraz zobowiązanie do zachowania poufności. Dodatkowo zawiera pouczenie dla osoby upoważnionej.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Upoważnienie do realizowania wskazanych czynności w imieniu Administratora przez kierownika komórki organizacyjnej

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do realizowania wskazanych czynności w imieniu Administratora przez kierownika komórki organizacyjnej sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. Upoważnienie ma zastosowanie w przypadku nadawania, zmiany, odwoływania innych upoważnień, odbierania oświadczeń od osób upoważnionych, prowadzenia rejestru, monitorowania procesów przetwarzania, wdrażania środków technicznych i organizacyjnych. Dodatkowo zawiera zobowiązania osoby upoważnionej.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.