Upoważnienie do realizowania wskazanych czynności w imieniu Administratora przez kierownika komórki organizacyjnej

200.00  cena brutto

Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do realizowania wskazanych czynności w imieniu Administratora przez kierownika komórki organizacyjnej sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. Upoważnienie ma zastosowanie w przypadku nadawania, zmiany, odwoływania innych upoważnień, odbierania oświadczeń od osób upoważnionych, prowadzenia rejestru, monitorowania procesów przetwarzania, wdrażania środków technicznych i organizacyjnych. Dodatkowo zawiera zobowiązania osoby upoważnionej.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty