Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Inspektora Ochrony Danych

200.00  cena brutto

Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Inspektora Ochrony Danych sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu został wymieniony zakres czynności, które podlegają niniejszemu upoważnieniu oraz oświadczenie osoby upoważnionej o zapoznaniu się z dokumentacją obowiązującą u Administratora oraz zobowiązanie do zachowania poufności. Dodatkowo zawiera pouczenie dla osoby upoważnionej.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty