Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i utrwalonego głosu dla prelegenta szkolenia lub kursu

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i utrwalonego głosu dla prelegenta szkolenia lub kursu sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane pracownika. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z publikacją nagrania materiału szkoleniowego / z kursu. Dodatkowo zawiera wszelkie niezbędne oświadczenia prelegenta o zapoznaniu się z warunkami i zasadami udziału w wydarzeniu oraz regulaminie świadczenia usługi drogą elektroniczną, a także o dobrowolności udzielenia zgody i prawach przysługujących w związku z nieodpłatnym przetwarzaniem danych osobowych w postaci wizerunku i głosu.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem w zakresie korzystania ze służbowego telefonu komórkowego

  200.00  cena brutto

  Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem w zakresie korzystania ze służbowego telefonu komórkowego sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane pracownika. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z udostępnieniem służbowego telefonu komórkowego pracownikowi i przetwarzaniem danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia kosztów, czy obciążenia kosztami z tytułu nieprawidłowego użytkowania. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody i prawach przysługujących pracownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.