Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem w zakresie korzystania ze służbowego telefonu komórkowego

200.00  cena brutto

Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem w zakresie korzystania ze służbowego telefonu komórkowego sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane pracownika. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z udostępnieniem służbowego telefonu komórkowego pracownikowi i przetwarzaniem danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia kosztów, czy obciążenia kosztami z tytułu nieprawidłowego użytkowania. Dodatkowo zawiera oświadczenie o dobrowolności udzielenia tej zgody i prawach przysługujących pracownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Kategoria Tagi ,

Podobne produkty