Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i utrwalonego głosu dla prelegenta szkolenia lub kursu

200.00  cena brutto

Aktualny wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i utrwalonego głosu dla prelegenta szkolenia lub kursu sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i dane pracownika. Zgoda reguluje wszelkie kwestie związane z publikacją nagrania materiału szkoleniowego / z kursu. Dodatkowo zawiera wszelkie niezbędne oświadczenia prelegenta o zapoznaniu się z warunkami i zasadami udziału w wydarzeniu oraz regulaminie świadczenia usługi drogą elektroniczną, a także o dobrowolności udzielenia zgody i prawach przysługujących w związku z nieodpłatnym przetwarzaniem danych osobowych w postaci wizerunku i głosu.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Kategoria Tagi ,

Podobne produkty