Wzór_Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

300.00  cena brutto

Aktualny wzór rejestru przetwarzania danych osobowych sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO oraz przykład czynności przetwarzania danych dla zbioru pracowników, wymaga uzupełnienia o czynności przetwarzania występujące u Administratora, dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych – jeśli został wyznaczony. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty