Protokół udostępnienia nagrania z monitoringu wizyjnego

200.00  cena brutto

Protokół udostępnienia nagrania z monitoringu wizyjnego został sporządzony przez prawnika. Dokument stanowi wzór protokołu do uzupełnienia w przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych z nagrania monitoringu wizyjnego, w szczególności: dane podmiotu, który żąda udostępnienia, podstawę prawną wraz z zakresem i uzasadnieniem oraz formę przekazania danych i potwierdzenie ich otrzymania. Dodatkowo protokół został uzupełniony o klauzulę informacyjną. Dokument jest gotowy do użycia, gdyż wymaga tylko uzupełniania w konkretnym indywidualnym przypadku udostępnienia danych z nagrania monitoringu wizyjnego. Dokument ma zastosowanie dla podmiotów, w których zainstalowany jest monitoring wizyjny.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty