Wyniki wyszukiwania

Czym jest ugoda zawarta przed mediatorem i jakie są skutki?

Czym jest ugoda zawarta przed mediatorem i jakie są skutki?  Jest umową, która wywołuje określone skutki materialnoprawne i jako czynność prawna wywołuje skutki formalno prawne. Oznacza to, że jest kontraktem i kreuje zobowiązania dla stron ugody, ale i wywołuje skutki w ramach postępowania sądowego. Ugoda mediacyjna jest niczym innym, jak procesem negocjacyjnym, w trakcie którego

Więcej informacji »

Dlaczego mediacje?

Szybsze, tańsze, bez ryzykowne, satysfakcjonujące obie strony i jeszcze na pewno znalazłoby się wiele przymiotników określających dlaczego? Mediacje pozwalają przy udziale mediatora zakończyć sprawę w stosunkowo krótkim czasie, przy minimalnych kosztach dla stron. Jednak najistotniejszym jest fakt, iż to strony dyktują treść umowy ugodowej przez nieakceptowalną. Oznacza to, że nie ponoszą żadnego ryzyka związanego z rozstrzygnięciem, jakie ponosiliby kierując sprawę do rozpoznania przez Sąd, gdzie zazwyczaj jedna strona

Więcej informacji »

Formularz kontaktowy