Polityka użytkowania pomieszczeń służbowych przez pracownika do realizacji zadań służbowych

600.00  cena brutto

Polityka użytkowania pomieszczeń służbowych przez pracownika do realizacji zadań służbowych została sporządzona przez prawnika. Dokument zawiera zasady dostępu do pomieszczeń służbowych pracowników i osoby trzecie, użytkowania kluczy, włączając procedurę postępowania w przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza, a takze obowiązki pracownika. Załącznikami do Polityki są wzory: wykaz osób upoważnionych do pobrania i zdania kluczy oraz ewidencja pobrania i zdania kluczy do pomieszczeń. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Kategoria Tag

Podobne produkty