Polityka wydawania kluczy

600.00  cena brutto

Polityka wydawania kluczy została sporządzona przez prawnika. Dokument zawiera zasady dostępu do pomieszczeń służbowych pracowników i osoby trzecie, użytkowania kluczy, włączając procedurę postępowania w przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza, a także obowiązki pracownika. Załącznikami do Polityki są wzory: wykaz osób upoważnionych do pobrania i zdania kluczy oraz ewidencja pobrania i zdania kluczy do pomieszczeń. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty