Procedura współpracy z organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych

700.00  cena brutto

Procedura współpracy z organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady postępowania z organem nadzorczym w związku z prawdopodobnym ryzykiem wystąpienia incydentu naruszenia danych osobowych. Procedura opisuje prawa i obowiązki organu nadzorczego dokonującego czynności kontrolnych oraz prawo Administratora do przeprowadzenia uprzednich konsultacji na podstawie wniosku o uprzednie konsultacje. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty