Umowa o świadczenie usług z Inspektorem Ochrony Danych

800.00  cena brutto

Umowa powierzenia zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem oraz wykorzystywania przenośnego służbowego komputera osobistego zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO i określa zasady nieodpłatnego korzystania ze służbowego komputera, laptopa oraz reguluje kwestie związane z monitoringiem. Uwzględnione zostały zapisy o powierzeniu i korzystaniu z tego sprzętu, a także wszelkich zakazach związanych z użytkowaniem. Zapisy umowy stanowi o zasadach korzystania ze służbowej poczty elektronicznej i jej monitoringu. Dodatkowo zostały w umowie wskazane zostały wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych w trakcie pracy na powierzonym sprzęcie i metody zabezpieczenia służbowego komputera/ laptopa poza miejscem pracy. Umowa powierzenia zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem praz wykorzystania przenośnego służbowego komputera osobistego została sporządzona przez prawnika.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty