Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług informatycznych

800.00  cena brutto

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług informatycznych zawiera niezbędne regulacje prawne wynikające z przepisów RODO, pozwalające na przekazywanie danych pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym. Umowa reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług informatycznych. W umowie zostały uwzględnione zasady przetwarzania danych osobowych, cel i zakres przetwarzania danych osobowych, oświadczenia stron, kwestie związane z zgłoszeniem naruszenia ochrony danych osobowych, a także postanowienia o zachowaniu poufności i odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe. Umowa wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i Podmiot przetwarzający. Umowa powierzenia została sporządzona przez prawnika.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Kategoria

Podobne produkty