Wyniki wyszukiwania

Umowa o dzieło, czy umowa o roboty budowlane – to nie nazwa umowy decyduje!

Artykuł napisany na podstawie Wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 4 lutego 2020 roku I AGa 78/19 Umowa o roboty budowlane jest podtypem umowy o dzieło, a kryterium odróżniającym nie jest samo nazewnictwo stosowane wobec stron umowy ale wielkość i złożoność danej inwestycji – umowa o roboty budowlane dotyczy większych przedsięwzięć o zindywidualizowanych właściwościach

Więcej informacji »

Ustalenie kontaktów między małoletnim rodzeństwem przyrodnim?

Artykuł napisany na podstawie Uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2022 roku III CZP 90/22 Zdaniem Sądu Najwyższego, małoletni będący rodzeństwem (przyrodnim) nie są uczestnikami postępowania w sprawie o ustalenie kontaktów między nimi. W stanie faktycznym, małoletni X wystąpił o ustalenie kontaktów z siostrą przyrodnią Y, notabene również małoletnią, córką ojca

Więcej informacji »

Rozpowszechnianie wizerunku osoby bez jej zgody – gotowy jesteś do zapłaty?

Artykuł napisany na podstawie Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 grudnia 2020 roku I CSK 790/18, W przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody przysługuje tej osobie roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, o wydanie bezprawnie uzyskanej korzyści i podlega ochronie jako dobra osobistego. Innymi słowy korzyść uzyskana w wyniku komercyjnego rozpowszechniania wizerunku

Więcej informacji »

Formularz kontaktowy