Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

 • Regulamin funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych

  600.00  cena brutto

  Regulamin funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady funkcjonowania IOD, cel wyznaczenia oraz status IOD. Dodatkowo w Regulaminie określone zostały zadania IOD i procedura odwołania lub zmiany IOD. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach

  600.00  cena brutto

  Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, zasady zarządzania i obsługi monitoringu wizyjnego, bezpieczeństwa oraz tryb zabezpieczenia kamer. W szczególności w Regulaminie określony został cel stosowania monitoringu, zakres i sposób funkcjonowania monitoringu wizyjnego, czy oznaczenie miejsc monitorowanych. Dodatkowo regulamin zawiera informacje w sprawie wniosku o zabezpieczenie nagrania oraz reguluje kwestie związane z dostępem do nagrań przez określone podmioty. Załączniki do Regulaminu stanowią: wzór wykazu pomieszczeń i budynków objętych monitoringiem wizyjnym oraz wzór wniosku o udostępnienie/ zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Regulamin konsultacji ON-LINE

  od 700.00  cena brutto

  Skontaktuj się ze mną w celu uzyskania oferty na dokument, którego szukasz.
  Wybrany dokument sporządzam na indywidulane zlecenie po uzyskaniu szczegółowych informacji w obszarze prowadzonej działalności klienta, jego wycena i oferta zostanie przygotowana po przesłaniu przez Państwo zapytania. Jeśli nie znaleźliście Państwo w mojej ofercie dokumentu, którego szukacie? Do każdego zapytania podchodzę indywidualnie i staram się jak najszybciej przedstawić satysfakcjonującą Państwa ofertę i propozycję. Zachęcam do kontaktu ze mną.

  Dokument zostanie wysłany mailem jako załącznik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych

 • Regulamin korzystania z usługi Wi-Fi na terenie firmy przez gości

  600.00  cena brutto

  Regulamin korzystania z usługi Wi-Fi na terenie firmy przez gości został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady korzystania z WI-FI na terenie formy przez osoby niebędące pracownikami (gości). Uwzględniono w nim zasady uwierzytelniania użytkownika w systemie informatycznym, warunki korzystania z sieci WI-FI i zasady bezpieczeństwa z tym związane. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Regulamin monitoringu i korzystania z poczty elektronicznej

  600.00  cena brutto

  Regulamin monitoringu i korzystania z poczty elektronicznej został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady używania poczty elektronicznej oraz cel i kryteria stosowania monitoringu poczty elektronicznej. Uwzględniono w nim obowiązki Administratora związane z monitoringiem poczty, zasady konfigurowania i korzystania z poczty elektronicznej, a także kwestie związane z przesyłaniem danych osobowych adresowaniem wiadomości. Uregulowane zostały działania zakazane oraz bezpieczeństwo informacji i przesyłania. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Regulamin sklepu internetowego

  od 600.00  cena brutto

  Skontaktuj się ze mną w celu uzyskania oferty na dokument, którego szukasz.
  Wybrany dokument sporządzam na indywidulane zlecenie po uzyskaniu szczegółowych informacji w obszarze prowadzonej działalności klienta, jego wycena i oferta zostanie przygotowana po przesłaniu przez Państwo zapytania. Jeśli nie znaleźliście Państwo w mojej ofercie dokumentu, którego szukacie? Do każdego zapytania podchodzę indywidualnie i staram się jak najszybciej przedstawić satysfakcjonującą Państwa ofertę i propozycję. Zachęcam do kontaktu ze mną.

  Dokument zostanie wysłany mailem jako załącznik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych

 • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  od 700.00  cena brutto

  Skontaktuj się ze mną w celu uzyskania oferty na dokument, którego szukasz.
  Wybrany dokument sporządzam na indywidulane zlecenie po uzyskaniu szczegółowych informacji w obszarze prowadzonej działalności klienta, jego wycena i oferta zostanie przygotowana po przesłaniu przez Państwo zapytania. Jeśli nie znaleźliście Państwo w mojej ofercie dokumentu, którego szukacie? Do każdego zapytania podchodzę indywidualnie i staram się jak najszybciej przedstawić satysfakcjonującą Państwa ofertę i propozycję. Zachęcam do kontaktu ze mną.

  Dokument zostanie wysłany mailem jako załącznik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych

 • Regulamin zabezpieczania i udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego

  600.00  cena brutto

  Regulamin zabezpieczania i udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, zasady zarządzania i obsługi monitoringu wizyjnego, bezpieczeństwa oraz tryb zabezpieczenia kamer. W szczególności w Regulaminie określony został cel stosowania monitoringu, opisana została procedura wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie/ udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego oraz wskazany został zakres osób uprawnionych z dostępem do nagrań. Zawarte są uregulowania związane z udostępnieniem nagrań i ich zabezpieczeniem oraz ewidencją danych z monitoringu wizyjnego. Załączniki do Regulaminu stanowią: wzór wniosku o zabezpieczenie / udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego, wzór eweidencji udostępnienia danych z monitoringu wizyjnego i wzór protokołu (notatki) z udostępnienia danych z monitoringu wizyjnego. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.