Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach

600.00  cena brutto

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, zasady zarządzania i obsługi monitoringu wizyjnego, bezpieczeństwa oraz tryb zabezpieczenia kamer. W szczególności w Regulaminie określony został cel stosowania monitoringu, zakres i sposób funkcjonowania monitoringu wizyjnego, czy oznaczenie miejsc monitorowanych. Dodatkowo regulamin zawiera informacje w sprawie wniosku o zabezpieczenie nagrania oraz reguluje kwestie związane z dostępem do nagrań przez określone podmioty. Załączniki do Regulaminu stanowią: wzór wykazu pomieszczeń i budynków objętych monitoringiem wizyjnym oraz wzór wniosku o udostępnienie/ zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty