Regulamin korzystania z usługi Wi-Fi na terenie firmy przez gości

600.00  cena brutto

Regulamin korzystania z usługi Wi-Fi na terenie firmy przez gości został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady korzystania z WI-FI na terenie formy przez osoby niebędące pracownikami (gości). Uwzględniono w nim zasady uwierzytelniania użytkownika w systemie informatycznym, warunki korzystania z sieci WI-FI i zasady bezpieczeństwa z tym związane. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty