Regulamin zabezpieczania i udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego

600.00  cena brutto

Regulamin zabezpieczania i udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, zasady zarządzania i obsługi monitoringu wizyjnego, bezpieczeństwa oraz tryb zabezpieczenia kamer. W szczególności w Regulaminie określony został cel stosowania monitoringu, opisana została procedura wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie/ udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego oraz wskazany został zakres osób uprawnionych z dostępem do nagrań. Zawarte są uregulowania związane z udostępnieniem nagrań i ich zabezpieczeniem oraz ewidencją danych z monitoringu wizyjnego. Załączniki do Regulaminu stanowią: wzór wniosku o zabezpieczenie / udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego, wzór eweidencji udostępnienia danych z monitoringu wizyjnego i wzór protokołu (notatki) z udostępnienia danych z monitoringu wizyjnego. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty