Regulamin funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych

600.00  cena brutto

Regulamin funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady funkcjonowania IOD, cel wyznaczenia oraz status IOD. Dodatkowo w Regulaminie określone zostały zadania IOD i procedura odwołania lub zmiany IOD. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty