Oświadczenie do zachowania w tajemnicy danych osobowych i poufności z uwzględnieniem kary umownej

400.00  cena brutto

Oświadczenie do zachowania w tajemnicy danych osobowych i zachowania poufności z uwzględnieniem kary umownej zostało sporządzone przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i zobowiązanego do zachowania poufności. Dodatkowo dokument zawiera zapis o zastosowaniu przez Administratora kary umownej w przypadku naruszenia zobowiązań. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty