Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla serwisanta

200.00  cena brutto

Aktualny wzór do zastosowania w przypadku upoważnienia do przetwarzania danych osobowych serwisanta sporządzony przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i osoby upoważnionej oraz nadania nr z rejestru upoważnień. W upoważnieniu zostały wymienione czynności w zakresie serwisowania sprzętu i urządzeń oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo zawiera pouczenie dla osoby upoważnionej.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty