Procedura postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń przetwarzania danych osobowych

700.00  cena brutto

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń przetwarzania danych osobowych została sporządzona przez prawnika. Dokument zawiera zasady postępowania w przypadku wystąpienia naruszenia danych osobowych i zgłoszenia tego incydentu właściwemu organowi z uwzględnieniem czasu dokonania zgłoszenia, treści zgłoszenia i obowiązku poinformowania osoby, której dane zostały naruszone. Załącznik do Procedury stanowi wzór raportu o naruszenie dancyh osobowych zawierający wszelki niezbędne dane do zanotowania. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty