Procedura udostępniania danych osobowych

700.00  cena brutto

Procedura udostępniania danych osobowych została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi przy zapewnieniu właściwej ochrony swobodnego przepływu tych danych. Procedura opisuje postępowanie w przypadku otrzymania wniosku o udostępnienie danych, formę i bezpieczeństwo udostępnienia danych oraz wskazówki w zakresie rejestru informacji o odbiorcach danych. Załącznikami do niniejszej Procedury są: wzór wniosku o udostępnienie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną oraz wzór rejestru informacji o odbiorcach danych. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty