Procedura udzielania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

700.00  cena brutto

Procedura udzielania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady udzielania upoważnienia na podstawie zatwierdzonego przez Administratora wniosku o nadanie upoważnienia, określa zasady postępowania w przypadku zmiany zakresu upoważnienia lub odwołania upoważnienia. Załączniki do procedury stanowią: wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzór rejestru ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wzór wniosku o nadanie, zmianę, odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzór wniosku o nadanie dostępu do danych osobowych w ramach okreśłonej kategorii i zakresu czynności przetwarzania oraz wzór oświadczenia o przyjęcie upoważnienia. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

Podobne produkty